Press "Enter" to skip to content

IFAT

0

IFAT je najveći stručni sajam tehnologije za zaštitu okoliša na svijetu pa će se na njemu predstaviti cijeli niz rješenja iz područja kao što su crpljenje i distribucija vode, kanalizacija i otpadne vode, zaštita obala i obrana od poplava, zbrinjavanje otpada i recikliranje, proizvodnja energije iz otpadnih materijala, čišćenje ulica, održavanje i usluge zimske službe, dekontaminacija starih gradilišta, obrada tla, ispiranje dimnih plinova i izvlačenje zraka, smanjenje zagađenja zraka, smanjenje buke i zvučna izolacija, usluge, znanost, istraživanje, tehnologije, mjerenje, kontrola i laboratorijska tehnika u svim navedenim područjima itd.

Comments are closed.