Press "Enter" to skip to content

OZON

O OZONU

Ozon se stvara električnim ili putem UV zračenja, pretvaranjem dvoatomskih molekula kisika u troatomske molekule. Naziva ga se i aktivirani kisik. Kako je ozon nestabilan plin, on je postojan određeni vremenski period, nakon čega, pošto je izvršio svoj zadatak, prelazi u kisik.
Kisik kojeg putem fotosinteze stvaraju biljke i planktoni, podiže se u više slojeve atmosfere gdje apsorbira UV zračenja Sunca i Svemira i pretvara se u ozon. Time je ozon sastavni dio atmosfere. Iz razloga što je teži od kisika, ozon se spušta u niže slojeve atmosfere. U svom padu reagira sa polutantima u zraku s kojima dolazi u kontakt i pretvara ih u bezopasne spojeve. 

Ako u svom spuštanju dođe u kontakt s vodenom parom za vrijeme oluje stvara vodikov peroksid H2O2, te s kišom pada na zemlju. Iz tog razloga biljke bolje rastu ako se napajaju kišnicom, a ne irigacijom. Ozon je dakle prirodni agens kojim priroda čisti okoliš. Ozon je najjači prirodni oksidans.

GDJE SE KORISTI

Ozon je danas u širokoj upotrebi u industriji za dezinfekciju zraka i vode. U pročišćavanju voda se koristi još od 1893., a početkom 20. st. u prvi se puta koristi u svrhu konzerviranja hrane.

Koristi se u:

• Zdravstvu
• Prehrambenoj industriji
• Dobivanju pitke vode
• Hotelima
• Bazenima
• Praonicama
• Preradi otpadnih voda
• Obradi krutoga otpada

Ozon djeluje antibakterijski, protuupalno, antiparazitski, antitumorski, antivirusno i što je najvažnije pospješuje zdravlje. Njegova uporaba u medicinskoj terapiji pokazala se posve sigurnom s nikakvim nuspojavama i negativnim utjecajima. U medicini se koristi kao agens za sterilizaciju i za sprečavanje bolničkih infekcija, a njegova uporaba u medicinskoj terapiji pokazala se posve sigurnom kao supstanca koja je sposobna promijeniti ravnotežu antioksidanata i prooksidanata u tijelu.

ZAŠTO SE KORISTI

• Budući da je ozon prirodni plin sastavljen od tri atoma kisika O3 sa najvećom snagom oksidacije, do 10 puta većom od proizvoda na bazi klora, zbog toga ima vrlo širok antimikrobni učinak (protiv bakterija, virusa, gljivica i bakterijskih i gljivičnih spora).
• Zahvaljujući svojoj velikoj oksidirajućoj snazi, ozon može dezintegrirati organske spojeve.

• Ozon je visoko reaktivna molekula koja pokazuje odlične baktericidne, fungicidne i antivirusne osobine. Za razliku od klora kao agensa za pročišćavanje bazena i vode, ozon ne stvara otrovne spojeve s organskim molekulama i ne zaostaje u vodi nakon sterilizacije: 
• Ozon ne ostavlja nikakve tragove, mirise ili okuse, ni u vodi niti na površinama koje su njime došle u dodir, a niti nad onima koje su prirodnog podrijetla kao što je na primjer neobrađeno drvo. Ozon se može koristiti u plinovitom ili vodenom obliku, a bez da se nakon tretmana površine moraju ispirati. 
• Ozon je vrlo snažno oksidacijsko sredstvo te je u stanju razgraditi zagađenja do oblika koji se dalje normalno razlaže u prirodi.

ZAŠTO SE ISPLATI?

Ozon je danas u širokoj upotrebi u industriji za sterilizaciju

Prednosti ozona:

• Garantira inaktivaciju bakterija, plijesni, grinja i virusa
• Dezinficira i teško dostupna mjesta
• Ne ostavlja talog ni ostatke kao ni mirise ili okuse niti u vodi niti na ostalim organskim površinama
• Može koristiti kao plin ili otopljen u vodi (nije potrebno ispiranje)
• Ne koristi kemijska sredstva
• Ekonomičan je jer koristi kisik iz zraka
• Garantira mikrobiološku sigurnost namirnica i produljuje vijek trajanja
• Pospješuje primjenu HACCP-a
• Eliminira trošak nabave kemijskih dezinficijensa

• Smanjuje utrošak energije u odnosu na korištenje visokih temperatura i pare
• Smanjuje utrošak vode i trošak zbrinjavanja otpadnih voda.
• Smanjuje emisiju štetnih tvari (ISO14000; lEl/IAS)
• Smanjuje trošak radne snage
• Ako se koristi u skladu sa uputama, nema kontraindikacija